Üretimin başından sonuna kadar yerine getirilmesi gereken belirli standartlar vardır. Bu standartlar doğrultusunda bir dizi test uygulanmaktadır.

Bu testler karbon siyahı içeriği ve dispersiyonu, MFI, OIT, iç basınca karşı direncin belirlenmesi, çekme ve yoğunluğun belirlenmesidir.

KARBON SIYAHI IÇERIĞI (ISO 6964)

Malzemeye UV ışınlarına karşı direnç kazandırmak amacıyla rafineri koşullarında homojen olarak takviye edilmiş karbon yüzdesini belirlemek amacıyla yapılır. Yüksek fırında azot gazı ile yakılan numunede yanmamış kısım olan karbon miktarı yüzde olarak hesaplanır.

YOĞUNLUK TAYINI (EN ISO 1183-1)

Borunun birim hacimdeki ağırlığını hesaplamak amacıyla gerçekleştirilir. Önce hava, sonra yoğunluğu bilinen sıvı içinde belirtilen hesaplamalarla tartılarak yoğunluk bulunur.

MFI (ERIYIK AKIŞ INDEKSI) (EN ISO 1133-1)

Malzemenin işlenmeden önce sıcaklığa karşı davranışını incelemek için kullanılan bir test yöntemidir. MFI cihazı ile testten çıkan numuneler analitik terazi ile tartılır ve bulunan değerler cihaza yüklenerek gr/10 dk cinsinden hesaplanır.

OKSİDASYON İNDİKSİYON SÜRESİNİN (OIT) BELİRLENMESİ
(EN ISO 11357-6)

OIT, stabilize edilmiş malzemelerin oksidatif bozunmasının göreceli bir ölçüsüdür. PE100 boru ve ek parçaları için kriter oksidasyon süresi 210 ºC’de minimum 20 dakikadır.

İÇ BASINCA KARŞI DIRENCIN BELIRLENMESI (EN ISO 1167-1/2)

PE100 boru ve boru ek parçalarının kısaltılmış ortam koşullarında zaman içinde basınca karşı davranışlarının incelendiği bir test yöntemidir. PE100 borulara ve boru bağlantı parçalarına yüksek basınç koşulları uygulanarak, borudaki değişiklikler 50 yıllık bir süre boyunca izlenir.

GERILME TAYINI (ISO 13953)

PE100 boru ve boru ek parçalarının belirli bir hızda çekilip koparıldıktan sonra kopan noktaların yüzeylerinin incelenmesi testidir.

PIGMENT VEYA KARBON SIYAHI DAĞILIM DERECESININ DEĞERLENDIRILMESI (ISO 18553)

Homojen pigment dağılımını ve malzemenin yapısındaki olası boşlukları incelemek amacıyla yapılır. 10-15 μm kalınlığında alınan bir mikrotom kesiti mikroskop altında incelenir. Ölçüm sonucunda PE boru ve bağlantı parçaları için dağılma derecesi ≤%3 olmalıdır.

Tüm bu testleri uygulayan ve yüksek kalitede HDPE boru ek parçaları üreten Dökerler, alanında öncü ve lider bir firma haline gelmiştir.